https://www.rezervujsi.sk/krelax  

Pozývame Vás na kurzy, ktoré prebiehajú na adrese:
Ul. M.R.Štefánika 822/11
010 01 Žilina

Tešíme sa na Vašu účasť a nezabudnite si so sebou priniesť dobrú náladu.