Reflexná masáž rúk

Ide o metódu s vysokou účinnosťou, ktorá má postupy vhodné aj pre laickú verejnosť. Umožňuje cielene pôsobiť na jednotlivé časti našich orgánov v tele a to všetko bez použitia liečebnej chémie.

Ako aj na chodidlách, tak aj na rukách sa nachádzajú miesta / tzv. zóny /, ktoré si môžeme masážou aktivovať. Tieto tzv. reflexné zóny odrážajú stav našich vnútorných orgánov. Masážou dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu, pričom sa jednotlivé časti nášho tela dostávajú do harmónie. Nielen noha, ale aj ruka je vždy poruke!

Odborným garantom kurzu je Ing. Jana Petrisková

Dĺžka trvania : 3 dni
Cena kurzu : 113 € / 3.404,- Sk

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

<< Späť na ponuku