ZÁKLADNÝ KURZ MASÉROV akreditovaný MŠ SR

Ide o klasickú masáž celého tela s využitím v športe,
Po úspešnom ukončení kurzu, na základe osvedčenia, možnosť získania živnostenského listu.

Stiahni si Záväznú príhlášku. S prihláškou je potrebné zaplatiť 10% z cenu kurzu: 45,- €


Dĺžka trvania : 30 dní
Rozsah kurzu : 200 hodín / Pri nepravidelnej dochádzke je kurzy potrebné ukončiť do dvoch mesiacov.

Odborným garantom kurzu je PaedDr. Hvostik Tomáš

Cena kurzu : 450,- €

Alebo možnosť platby na 2. splátky: 199,- € a 250,- €

Číslo účtu: 0422725685/0900

<< Späť na ponuku